Nueik – nežinia kur atnešk – nežinia ką!

You are currently browsing articles tagged Nueik – nežinia kur atnešk – nežinia ką!.

Vienas karalius turėjo dorą tarną. Kartą karalius nusipirko nesuvaldomą eržilą. Arklininkai stengėsi jj prajodyti, apramdyti, bet niekas nesidarė. Nesuvaldomas buvo, nesuvaldomas liko. Tada karalius ir sako tarnui:
Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,