Katinėlis ir gaidelis (Kostas Kubilinskas)

Katinėlis su gaidžiu
Statė namą po medžiu.
Pasistatė ir gyvena.
Dun dun dun! — kažkas dundena.
Iš lovelės atsikėlęs,
Klausia rainas katinėlis:
— Kas ten beldžias į duris,
Gyvulėlis ar žvėris?
___________________________________

— Aš, laputė, dun dun dun!
Įsileiskite vidun.
Aš prie ežero pakrančių
Visą dieną laukiau ančių,
Šniukštinėjau, lekavau,
Nė vienos nepagavau…

____________________________________

Ir atsako katinėlis,
Rainą uodegą iškėlęs:
— Eik, lapute, eik, begėde,
Ko prie mūsų durų sėdi.
Tu Rainiuko neapgausi
Ir gaidžiuko nepagausi..
Spruk į šalį!
Spruk į šalį!
Neįleisiu į namelį.
___________________________________

Lapė snape nesuglumo,
Tik atsigulė už krūmo
Ir, primerkus akį, laukia,
O Rainys gaidžiukui kniaukia:

____________________________________

— Eisiu eisiu aš peliauti,
Sau mėsytės pasigauti…
Giedorėli, tu palauk,
Niekam durų neatšauk.

___________________________________

Ir išėjo katinėlis,
Rainą uodegą iškėlęs.
O laputė apsilaižė,
Pasipustė, pasikaišė Ir lekuodama prislinko
Prie gaidelio giesmininko:

____________________________________

— Ei gaideli pentinuotas,
Tu karoliais karoliuotas!
Už balselį šimtamylį
Net ir žmonės tave myli.
Ei gaideli, dun dun dun!
Įsileisk mane vidun.

_________________________

– Kas ten beldžias, kas ten dunksi?
– Aš, gaideli raibaplunksni,
Aš esu raiba vištytė,
Moku slieką iškapstyti.
Po kiemelį aš lakstau
Ir darželį tau kapstau.

___________________________________

O gaidelis šaukia jai:
— Kaip tu lapės nebijai?
Eik į vidų, eik greičiau,
Šiandien lapę aš mačiau.

___________________________________

Vos gaidys duris atvėrė,
Lapė snape jį nutvėrė.
Dumia lapė per palaukę,
O gaidelis graudžiai šaukia:
— Katinėli rainakėli,
Gelbėk gaidį giedorėlį!
Lapė snape plunksnas peša,
Lapė snape gaidį neša
Per aukštuosius kalnelius,
Per lygiuosius laukelius,
Per žaliąsias lankeles,
Per gūdžiąsias gireles.

____________________________________

Vos Rainiukas tai išgirdo,
Nuo kalnelio kūliais virto,
Lapę snape pasigavo
Ir gaidžiuką išvadavo.

____________________________________

Kitąryt Rainiukas kniaukia:
—    Eisiu eisiu į palaukę,
Bėgsiu lėksiu papeliauti,
Sau mėsytės pasigauti…
Giedorėli, tu palauk,
Niekam durų neatšauk.

____________________________________

Ir išėjo katinėlis,
Rainą uodegą iškėlęs,
O laputė, ta begėdė,
Vėl prie gaidžio durų sėdi.

___________________________________
—    Ei gaideli pentinuotas,
Tu karoliais karoliuotas!
Už balselį šimtamylį
Net ir žmonės tave myli.
_________________________

Ei gaideli, dun dun dun!
Įsileisk mane vidun.
_________________________

– Kas ten beldžias, kas ten dunksi?
– Aš, gaideli raibaplunksni.
Aš skalikas, aš smarkus!
Ieškau lapės po miškus.

_________________________

– Oi, gerai, kad atėjai,
Kad nė lapės nebijai…
Eikš į vidų, eikš tuojau,
Nes laputės aš bijau.

___________________________________

Vos gaidys duris atvėrė,
Vėl laputė jį nutvėrė,
Vėl jį neša per palaukę,
O gaidelis graudžiai šaukia:

___________________________________

—    Katinėli rainakėli,
Dreba mano skiauterėlė.
Lapė snape plunksnas peša,
Lapė snape gaidį neša
Per    aukštuosius kalnelius,
Per    lygiuosius laukelius,
Per    žaliąsias lankeles,
Per    gūdžiąsias gireles…

__________________________________

Vos Rainiukas tai išgirdo,
Nuo kalnelio kūliais virto,
Bet kojelę užsigavo
Ir laputės nepagavo.

________________________
Eina katinas, raišuoja,
Lazdele pasiramsčiuoja,
Ir užtinka jis pušyne
Lapės išraustą landynę.
Katinėlis žvilgt į vidų
Ir švelniu balsu pragydo:

__________________________________

—    Vidury žalios giraitės
Šešios gražios laputaitės,
O gaidelis, o septintas,
Prie girnelių prirakintas…
Šešios gražios laputaitės,
Dar gražesnės uodegaitės,
O senoji lapė snape
Pyragėlį šiandien kepė.
Duok, lapute, duok, kūmute,
Pyragėlio nors riekutę.

______________________________________
Senė lapė olą šluoja:
—    Kas ten suopia, kas dainuoja?
— Vos iškišo nosį savo,
Katinėlis ją pagavo.

______________________________________
Lapė snape nepajuto,
Kaip į maišą ją įgrūdo.
O Rainys prie urvo laukia
Ir toliau dainelę traukia:

______________________________________
—    Vidury žalios giraitės
Šešios gražios laputaitės,
O gaidelis, o septintas,
Prie girnelių prirakintas…

_____________________________________
Vos tik išlenda lapiukas,
Capt už nosies jį Rainiukas.
Kai visus maišan sukišo,
Maišą katinas užrišo,
Užsidėjo ant pečių
Ir parėjo su gaidžiu.
____________________________________
Tie lapiukai — jau garde,
Zoologijos sode!
Paprašykit savo tėtį,
Kad nuvestų pažiūrėti.

Comments

comments

Gairės: , , , ,

8 komentarų

  1. sandra’s avatar

    ok.

  2. laurynas varzynskas’s avatar

    labai geras pasakoijmas

Comments are now closed.