broliai

You are currently browsing articles tagged broliai.

Seniai seniai gyveno du broliai: vienas didž­turtis, antras tikras neturtėlis. Didžturtis ne­norėjo nė akyse neturtėlio matyti ir jo lūšną iš tolo lenkdavo. Kartą vargšas pristigo duo­nos. Norėjo nusipirkti, bet už ką, jeigu kišenėje nė skatiko? Nuėjo pas didžturtį pra­šyti. Tasai, vos brolį paregėjęs, išmetė pro langą supelėjusią kiaulie­nos mentę ir piktai šūktelėjo:
Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,