TULPIŲ LYSVĖ

Buvo kartą sena moterėlė, ji gyveno viena mažoj trobelėj vakarų Anglijoj. Prieš tą trobelę buvo darželis, kur augo ro­žės ir gvazdikai, ir dar visokios daržovės ir žolelės jos stalui. Bet pati gražiausia darželyje buvo tulpių lysvė, ją senelė pu­reno ir ravėjo kuo rūpestingiausiai, nes labai didžiavosi savo tulpėm. Jos išties atrodė nuostabiai, ir pakeleiviai dažnai sus­toję gėrėdavosi trapiu jų grožiu. Vienų žiedai buvo rausvi, kitų — raudoni, trečių — geltoni, balti, purpuriniai. Aukšti ir tiesūs stiebai, kyšantys iš susiraičiusių smailių lapų, švelniai supo dideles taureles pavasario vėjyje.
Anais laikais tuose kraštuose gyveno mažytės būtybės — fė­jos, kaip jas žmonės vadino, ir mėgstamiausia jų vieta buvo laukas už senelės darželio. Joms tiko tas laukas, nes čia nieka­dos neužklysdavo jokie prašalaičiai. Čia jos galėjo žaisti nie­kieno netrukdomos, šokti ir dainuoti mėnesienoje. Tik vieną rūpestį turėjo fėjos. Šiltais vakarais, skaisčiai šviečiant mėnu­liui, jos niekaip negalėdavo užmigdyti savo vaikučių. Mažuliai tol vartydavosi ir verkdavo savo lovytėse, kol motinas visai iš kantrybės išvesdavo. Mat jos baimindavosi, kad jau nebeteks joms pasišokti, o turės sėdėti prie vaikų visą naktį ir dainuo­ti, kol tie užmigs.
Tada viena fėja motina sugalvojo naują ir gudrų dalyką. Vieną vakarą pasiėmė ji savo kūdikėlį ir nunešė per lauką į senutės darželį. Nors toji kaip tik daržely ėmė paskutinius skal­binius nuo virvės, bet, aišku, nepastebėjo nei fėjos, nei jos vai­ko, mat žmogaus akiai jie nematomi. Fėja nuskrido su vaiku­čiu prie tulpių lysvės ir švelniai paguldė jį į geltoną žiedą. Papleveno viršum jo, padainavo trumputę lopšinę, o tulpė lin­gavo vakaro vėjely, ir vaikutis beregint užmigo. Motina parlė­kė namo, greitai persivilko šventadieniais drabužiais iš pūkų ir voratinklio gijų lr pirmoji pasirodė pokyly. O kitos vargšės fėjos atėjo tik į pabaigą, nes naktis buvo labai šilta ir jų vai­kučiai privargino jas kaip niekad.
Kitą vakarą visos motinos nunešė savo vaikučius į tulpių lysvę ir padarė kaip pirmoji fėja. Jos išsirinko mėgstamų spal­vų tulpes ir suguldė į jas vaikus. Netrukus viršum visos lysvės tyliai suskambėjo lopšinės, o dar po kiek laiko pasidarė tylu ty­lu — visi fėjų vaikučiai miegojo siūruojančiose gėlėse.
Nuo tada tulpės ėmė augti dar didesnės ir dar tiesesnės; jų spalvos darėsi vis sodresnės, vis įmantresnės; negana to, fėjos netgi davė joms malonų kvapą, kokio neturi nė viena papras­ta tulpė. Sodžiaus žmonės tai pastebėjo, o patys ausyliausi, ei­dami vakarais pro šalį, sakydavo girdį fėjų dainavimą.
Senelė negalėjo atsigėrėti ir atsidžiaugti gėlių gražumu ir neraškė nė vieno žiedelio. Leido joms augti, vysti ir gyventi savo gyvenimą iki pat galo — kol nukrisdavo paskutinis žied­lapis. Ji manė savo tulpes dėl to taip puikiai augant, kad tais metais buvo graži vasara. Bet tas pats pasikartojo ir kitais me­tais, ir trečiais; galop senelė patikėjo, kad tulpių lysvę globo­ja fėjos, o juk taip ir buvo. Fėjos vis tebeguldė savo vaikučius į gėles tarsi į lopšius, vis tebešoko ir tebedainavo savo karalie­nės garbei gretimoje pievoje.
Pagaliau vieną šaltą žiemą senelė mirė. Jos skurdžią mantą žmonės pardavė, o į trobelę atsikėlė toks storžievis, jis nemė­go gėlių ir manė, kad jos tik užima vietą, kurią derėtų geriau panaudoti. Taigi galite įsivaizduoti, kaip įtūžo fėjos pavasarį, pamačiusios, jog jis išrovė ir išmetė visus tulpių svogūnėlius ir jų vieton pasėjo petražoles! Dabar fėjos nebeturėjo kur dė­ti vaikų šviesiomis mėnesėtomis naktimis, ir tie vėl verkšlen­davo ir neužmigdavo. Jos šventai tikėjo, kad tulpių lysvė pri­klauso joms. O fėjos esti labai piktos ir kerštingos, jeigu žmo­nės kėsinasi į jų turtą. Jos susirinkusios pasitarė ir prisiekė nubausti tą storžievį. Vos tik saulutė sušildė petražolių sėklas ir iš žemės išlindo žalios viršūnėlės, tuoj nuo fėjų kerų ėmė vysti ir džiūti. Greitai nebeliko nė vieno petražolės daigelio. Tada ūkininkas užsodino lysvę svogūnais, bet ir vėl jam nepa­sisekė. Neišaugo nė vienas svogūnas. Ką jis tik mėgino sė­ti — morkas, kopūstus, salotas, špinatus — niekas neaugo. Galiausiai netekęs kantrybės, storžievis paliko lysvę likimo valiai, ir neilgai trukus čia tankiai sužėlė žolė ir išsikerojo var­nalėšos. Fėjos neteko tulpių lysvės visiem laikam ir gavo ieš­kotis kitokių gudrybių vaikučiams užmigdyti.
Tačiau fėjos niekados neužmiršta tų, kur buvo joms geri. Kai senelė mirė, nedaug žmonių gedėjo jos, ir nebuvo kas so­dina gėles ant jos kapo, nebuvo kas ravi nuo jo dilgėles ir pie­nes. Ji buvo tokia sena, kad greitai mirė ir visi jos seni drau­gai. Todėl fėjos apsiėmė per kiekvieną mėnesio pilnatį giedo­ti jai kapinėse laidotuvių giesmę ir prižiūrėjo jos kapą. Gulėjo ji tykiai ir ramiai kapinių kamputyje, ir visais metų laikais ant jos kapo augo skaisčios ir kvapios gėlės, o piktžolių nebuvo nė žymės. Taip fėjos darė daugelį metų, ir žmonės stebėjosi, kad tas vienas kapas visados švarus ir gerai prižiūrėtas, nors nie­kas nebuvo matęs, kad kas sodintų gėles ar ravėtų piktžoles. O visų gražiausiai pilnaties šviesoje prie senelės kapo giedo­davo ta fėja, kurią vaikystėje pačią pirmąją mama užliūliavo geltonoje tulpėje.

Comments

comments

Gairės: , , , , , ,

 1. Traceykal’s avatar

  Сайт о велосипедах и вело-путешествиях
  Продолжаем нашу тридцатку лучших велосипедных городов Мира. В первой части мы поговорили про Амстердам, Копенгаген и даже про Боготу, сегодня же у нас вторая часть серии и мы побываем в Венгрии, Китае и даже в северной Финляндии.

  Будапешт

  Будапешт

  Столица Венгрии, как и другие крупные европейские города, сейчас переживает велосипедный бум. Недавно для жителей Будапешта велосипед был просто игрушкой, способом убить время за воскресными «покатушками». Но сейчас в городе проложена сеть велодорожек, организован эффективный велошейринг.

  В целом про Венгрию можно много говорить и если вы захотите утроить вело-тур по этой стране, то советуем покататься на велосипеде вокруг озера Балатон.

  Пекин

  В Пекине на 21 млн жителей почти 11 млн велосипедов. Это гигантское количество все же не удовлетворяет потребности города.

  Экологическая обстановка в столице Китая остается удручающей, и власти не перестают развивать велосипедную инфраструктуру: строят стоянки и дорожки, открывают прокаты. Большинство велосипедов находятся в частной собственности, и все они зарегистрированы в полиции.

  Базель

  Удобство велосипедной инфраструктуры этого швейцарского городка поражает. При населении в 170 тысяч человек здесь имеется 1600 вело-парковок.

  Базель

  Велосипеды в обязательном порядке регистрируются в полиции и страхуются. У туристов в Базеле весьма популярны велопрогулки на «Мост трех стран»: место, где сходятся границы Франции, Швейцарии и Германии.

  Оулу

  Город Оулу – финская велосипедная столица. Это населенный пункт, находящийся около полярного круга, славится тем, что его жители не престают кататься на велосипедах и зимой.

  Для горожан построено 840 км велодорожек, которые в зимнее время поддерживаются в отличном состоянии. Жители Оулу говорят, что секрет успеха в уходе за дорожками и в постоянном морозе: ведь скользко ездить становится только при температуре около нуля.

  Мальмё

  Город Мальмё расположен совсем близко от Копенгагена. Пытаясь угнаться за столицей, городские власти Мальмё крупно вложились в велосипедную инфраструктуру, потратив на дорожки и парковки почти 47 млн евро.

  Здесь часто проводят «Дни без Авто», другими способами убеждают горожан пересаживаться на байки. В результате четверть горожан ежедневно крутят педали. В Мальмё каждая велосипедная дорожка имеет название, как улица.

  Рио-де-Жанейро

  Рио относится к самым спортивным городам планеты. И велосипед находится в тройке самых любимых бразильцами видов спорта, где-то между серфингом и бегом.

  Рио-де-Жанейро

  Еще в 1992 году, во время климатического саммита, пляжи района Копакабана были оборудованы велодорожками. С тех пор их стало в разы больше. В преддверии Олимпиады городские власти особенно постарались сделать городскую инфраструктуру дружественной по отношению к велосипедистам.

  Антверпен

  Во втором после Брюсселя город Бельгии полмиллиона жителей, и 80 тысяч из них не расстаются с велосипедами. Здесь также прошла реконструкция городских улиц, в результате которой красные дорожки для велосипедистов пронизали весь город.

  Более 100 км отлично оборудованных дорожек в историческом центре и жилых районах. Подписка на неделю стоит всего 8 евро, а дневной прокат – 3,6 евро.

  Севилья

  Еще недавно велосипедный спорт был чужд жителям этого испанского города. В 2006 году регулярно передвигались на велосипедах только 0,5% горожан.

  Но спустя десять лет их стало уже 8%. Это отличный рост, и его причина – правильные инвестиции в инфраструктуру. Как и в Барселоне, в Севилье множество велодорожек в отличном состоянии и бесплатных парковочных мест.

  Крайстчерч

  Небольшой город в Новой Зеландии, административный центр Южного острова, известен как местный велосипедный рай. Здесь даже вдоль скоростных шоссе проложены красные дорожки.

  Крайстчерч

  Еще Крайстчерч известен оригинальным кинотеатром. Вместо кресел в кинозале под открытым небом установлены велотренажеры. Зрители самостоятельно, крутя педали, вырабатывают электричество. А иначе фильм никак не посмотреть.

  Тронхейм

  Это городок со 170 тысячами жителей — норвежская столица технологий и инноваций. Но в повседневной жизни тронхеймцы предпочитают старый добрый велосипед.

  Сеть велодорожек, стоянок и прокатных пунктов существует с 1990 года и неизменно находится в отличном состоянии. В Тронхейме есть известный на всю страну велосипедный эскалатор: на нем можно вместе с байком подняться на гору Брубаккен, чтобы полюбоваться превосходным видом.

 2. Davidlex’s avatar

  Сайт о велосипедах и вело-путешествиях
  Продолжаем нашу тридцатку лучших велосипедных городов Мира. В первой части мы поговорили про Амстердам, Копенгаген и даже про Боготу, сегодня же у нас вторая часть серии и мы побываем в Венгрии, Китае и даже в северной Финляндии.

  Будапешт

  Будапешт

  Столица Венгрии, как и другие крупные европейские города, сейчас переживает велосипедный бум. Недавно для жителей Будапешта велосипед был просто игрушкой, способом убить время за воскресными «покатушками». Но сейчас в городе проложена сеть велодорожек, организован эффективный велошейринг.

  В целом про Венгрию можно много говорить и если вы захотите утроить вело-тур по этой стране, то советуем покататься на велосипеде вокруг озера Балатон.

  Пекин

  В Пекине на 21 млн жителей почти 11 млн велосипедов. Это гигантское количество все же не удовлетворяет потребности города.

  Экологическая обстановка в столице Китая остается удручающей, и власти не перестают развивать велосипедную инфраструктуру: строят стоянки и дорожки, открывают прокаты. Большинство велосипедов находятся в частной собственности, и все они зарегистрированы в полиции.

  Базель

  Удобство велосипедной инфраструктуры этого швейцарского городка поражает. При населении в 170 тысяч человек здесь имеется 1600 вело-парковок.

  Базель

  Велосипеды в обязательном порядке регистрируются в полиции и страхуются. У туристов в Базеле весьма популярны велопрогулки на «Мост трех стран»: место, где сходятся границы Франции, Швейцарии и Германии.

  Оулу

  Город Оулу – финская велосипедная столица. Это населенный пункт, находящийся около полярного круга, славится тем, что его жители не престают кататься на велосипедах и зимой.

  Для горожан построено 840 км велодорожек, которые в зимнее время поддерживаются в отличном состоянии. Жители Оулу говорят, что секрет успеха в уходе за дорожками и в постоянном морозе: ведь скользко ездить становится только при температуре около нуля.

  Мальмё

  Город Мальмё расположен совсем близко от Копенгагена. Пытаясь угнаться за столицей, городские власти Мальмё крупно вложились в велосипедную инфраструктуру, потратив на дорожки и парковки почти 47 млн евро.

  Здесь часто проводят «Дни без Авто», другими способами убеждают горожан пересаживаться на байки. В результате четверть горожан ежедневно крутят педали. В Мальмё каждая велосипедная дорожка имеет название, как улица.

  Рио-де-Жанейро

  Рио относится к самым спортивным городам планеты. И велосипед находится в тройке самых любимых бразильцами видов спорта, где-то между серфингом и бегом.

  Рио-де-Жанейро

  Еще в 1992 году, во время климатического саммита, пляжи района Копакабана были оборудованы велодорожками. С тех пор их стало в разы больше. В преддверии Олимпиады городские власти особенно постарались сделать городскую инфраструктуру дружественной по отношению к велосипедистам.

  Антверпен

  Во втором после Брюсселя город Бельгии полмиллиона жителей, и 80 тысяч из них не расстаются с велосипедами. Здесь также прошла реконструкция городских улиц, в результате которой красные дорожки для велосипедистов пронизали весь город.

  Более 100 км отлично оборудованных дорожек в историческом центре и жилых районах. Подписка на неделю стоит всего 8 евро, а дневной прокат – 3,6 евро.

  Севилья

  Еще недавно велосипедный спорт был чужд жителям этого испанского города. В 2006 году регулярно передвигались на велосипедах только 0,5% горожан.

  Но спустя десять лет их стало уже 8%. Это отличный рост, и его причина – правильные инвестиции в инфраструктуру. Как и в Барселоне, в Севилье множество велодорожек в отличном состоянии и бесплатных парковочных мест.

  Крайстчерч

  Небольшой город в Новой Зеландии, административный центр Южного острова, известен как местный велосипедный рай. Здесь даже вдоль скоростных шоссе проложены красные дорожки.

  Крайстчерч

  Еще Крайстчерч известен оригинальным кинотеатром. Вместо кресел в кинозале под открытым небом установлены велотренажеры. Зрители самостоятельно, крутя педали, вырабатывают электричество. А иначе фильм никак не посмотреть.

  Тронхейм

  Это городок со 170 тысячами жителей — норвежская столица технологий и инноваций. Но в повседневной жизни тронхеймцы предпочитают старый добрый велосипед.

  Сеть велодорожек, стоянок и прокатных пунктов существует с 1990 года и неизменно находится в отличном состоянии. В Тронхейме есть известный на всю страну велосипедный эскалатор: на нем можно вместе с байком подняться на гору Брубаккен, чтобы полюбоваться превосходным видом.

 3. NikitaUnsaf’s avatar
 4. ThomasCon’s avatar

  first class website buy cc

 5. Miss_SPB’s avatar

  Мисс Санкт Петербург Яна Каролина Отман, красавица из северной столицы, объединяет мир! https://www.myjane.ru/news/text/?id=45790

 6. Petrnom’s avatar

  Два часа назад наблюдал контент интернет, неожиданно к своему восторгу увидел хороший сайт. Вот посмотрите: ремонт квартир под ключ спб . Для меня этот вебсайт произвел яркое впечатление. До свидания!

 7. MorganJoymn’s avatar

  магазин интим товаров – секс шоп с доставкой, секс шоп цены.

 8. AristionEneli’s avatar
 9. Robertdat’s avatar

  D+P – buy dumps 201, verified dumps shop.

 10. MihailVok’s avatar

  Современная клиника, всё чисто и толково. Зона ожидания оборудована, предлагают даже чай сделать при желании. На входе встречают, рассказывают что как зачем и почему, провожают до нужного кабинета. Может это кому-то покажется излишеством, а мне приятно видеть сервис после беспорядка и хамства (частенько) государственных псевдо-бесплатных больниц.
  По ценам – да, очень не дешево, но тут каждый по своему карману смотрит. На удивление, я поняла что некоторые обследования тут дешевле и качественнее, чем, казалось бы, в простеньких частных кабинетах.

 11. MissSPB’s avatar

  Победительниц “Мисс Санкт-Петербург 2016” награждали ими же купленными призами! https://life.ru/t/life78/938988/pobieditielnits_miss_sankt-pietierburgh_naghrazhdali_imi_zhie_kupliennymi_prizami

 12. Matthewtah’s avatar

  CRYPTO CAPITAL INC
  crypto023.com
  crypto023.com
  crypto023.com
  crypto023.com employment
  CRYPTO CAPITAL INC

 13. VadimThorp’s avatar

  Pype Liairmininc Fricy
  Assend codo Gile
  bligh exhima Alacy
  Poodiaappemo tiemviava plorgoAtodo

 14. HeathafFek’s avatar

  We would like to welcome the members of this board to our artistic picture uploading site
  https://pic.pe – more…

 15. ProhorRurse’s avatar
 16. MartynDah’s avatar

  or st symnming
  bioppicky Waycle cish
  Natorb lopy Volkify
  WegostisseHob LiaryNap Bratphapell

 17. ViktorHer’s avatar

  Прошлым вечером просматривал материалы интернет, случайно к своему восторгу увидел нужный веб-сайт. Ссылка на него: алюминиевые витражи . Для моих близких вышеуказанный веб-сайт произвел хорошее впечатление. Всего доброго!

 18. Katirin_bew’s avatar

  Доброго времени суток

  …Меня заинтересовала тема “”, но я там не могу ответить, к тому же не будет видно кто и что, да и не понятно о чем комментарий
  Сергей Катырин Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет! Пусть струится над твоей избушкой Тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, Загрустила шибко обо мне, то ты часто xодишь на дорогу В старомодном ветxом шушуне. Я по-прежнему такой же нежныйИ мечтаю только лишь о том, Чтоб скорее от тоски мятежной Воротиться в низенький наш дом.

  прошу прощения за опечатки…. очень маленькая клавиатура ….
  Всем пока атырин ТПП|Катырин Сергей|Интересно Катырин Сергей] 121211 навсегда …
  p|s
  Admin, просьба воздержаться от комментариев моего сообщения 🙂

 19. MichealCah’s avatar

  dumps shop – buy cc, buy dumps.

 20. Porfiriytek’s avatar

· 1 · · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · · 12 ·

Atsakyti

Your email address will not be published.