TULPIŲ LYSVĖ

Buvo kartą sena moterėlė, ji gyveno viena mažoj trobelėj vakarų Anglijoj. Prieš tą trobelę buvo darželis, kur augo ro­žės ir gvazdikai, ir dar visokios daržovės ir žolelės jos stalui. Bet pati gražiausia darželyje buvo tulpių lysvė, ją senelė pu­reno ir ravėjo kuo rūpestingiausiai, nes labai didžiavosi savo tulpėm. Jos išties atrodė nuostabiai, ir pakeleiviai dažnai sus­toję gėrėdavosi trapiu jų grožiu. Vienų žiedai buvo rausvi, kitų — raudoni, trečių — geltoni, balti, purpuriniai. Aukšti ir tiesūs stiebai, kyšantys iš susiraičiusių smailių lapų, švelniai supo dideles taureles pavasario vėjyje.
Anais laikais tuose kraštuose gyveno mažytės būtybės — fė­jos, kaip jas žmonės vadino, ir mėgstamiausia jų vieta buvo laukas už senelės darželio. Joms tiko tas laukas, nes čia nieka­dos neužklysdavo jokie prašalaičiai. Čia jos galėjo žaisti nie­kieno netrukdomos, šokti ir dainuoti mėnesienoje. Tik vieną rūpestį turėjo fėjos. Šiltais vakarais, skaisčiai šviečiant mėnu­liui, jos niekaip negalėdavo užmigdyti savo vaikučių. Mažuliai tol vartydavosi ir verkdavo savo lovytėse, kol motinas visai iš kantrybės išvesdavo. Mat jos baimindavosi, kad jau nebeteks joms pasišokti, o turės sėdėti prie vaikų visą naktį ir dainuo­ti, kol tie užmigs.
Tada viena fėja motina sugalvojo naują ir gudrų dalyką. Vieną vakarą pasiėmė ji savo kūdikėlį ir nunešė per lauką į senutės darželį. Nors toji kaip tik daržely ėmė paskutinius skal­binius nuo virvės, bet, aišku, nepastebėjo nei fėjos, nei jos vai­ko, mat žmogaus akiai jie nematomi. Fėja nuskrido su vaiku­čiu prie tulpių lysvės ir švelniai paguldė jį į geltoną žiedą. Papleveno viršum jo, padainavo trumputę lopšinę, o tulpė lin­gavo vakaro vėjely, ir vaikutis beregint užmigo. Motina parlė­kė namo, greitai persivilko šventadieniais drabužiais iš pūkų ir voratinklio gijų lr pirmoji pasirodė pokyly. O kitos vargšės fėjos atėjo tik į pabaigą, nes naktis buvo labai šilta ir jų vai­kučiai privargino jas kaip niekad.
Kitą vakarą visos motinos nunešė savo vaikučius į tulpių lysvę ir padarė kaip pirmoji fėja. Jos išsirinko mėgstamų spal­vų tulpes ir suguldė į jas vaikus. Netrukus viršum visos lysvės tyliai suskambėjo lopšinės, o dar po kiek laiko pasidarė tylu ty­lu — visi fėjų vaikučiai miegojo siūruojančiose gėlėse.
Nuo tada tulpės ėmė augti dar didesnės ir dar tiesesnės; jų spalvos darėsi vis sodresnės, vis įmantresnės; negana to, fėjos netgi davė joms malonų kvapą, kokio neturi nė viena papras­ta tulpė. Sodžiaus žmonės tai pastebėjo, o patys ausyliausi, ei­dami vakarais pro šalį, sakydavo girdį fėjų dainavimą.
Senelė negalėjo atsigėrėti ir atsidžiaugti gėlių gražumu ir neraškė nė vieno žiedelio. Leido joms augti, vysti ir gyventi savo gyvenimą iki pat galo — kol nukrisdavo paskutinis žied­lapis. Ji manė savo tulpes dėl to taip puikiai augant, kad tais metais buvo graži vasara. Bet tas pats pasikartojo ir kitais me­tais, ir trečiais; galop senelė patikėjo, kad tulpių lysvę globo­ja fėjos, o juk taip ir buvo. Fėjos vis tebeguldė savo vaikučius į gėles tarsi į lopšius, vis tebešoko ir tebedainavo savo karalie­nės garbei gretimoje pievoje.
Pagaliau vieną šaltą žiemą senelė mirė. Jos skurdžią mantą žmonės pardavė, o į trobelę atsikėlė toks storžievis, jis nemė­go gėlių ir manė, kad jos tik užima vietą, kurią derėtų geriau panaudoti. Taigi galite įsivaizduoti, kaip įtūžo fėjos pavasarį, pamačiusios, jog jis išrovė ir išmetė visus tulpių svogūnėlius ir jų vieton pasėjo petražoles! Dabar fėjos nebeturėjo kur dė­ti vaikų šviesiomis mėnesėtomis naktimis, ir tie vėl verkšlen­davo ir neužmigdavo. Jos šventai tikėjo, kad tulpių lysvė pri­klauso joms. O fėjos esti labai piktos ir kerštingos, jeigu žmo­nės kėsinasi į jų turtą. Jos susirinkusios pasitarė ir prisiekė nubausti tą storžievį. Vos tik saulutė sušildė petražolių sėklas ir iš žemės išlindo žalios viršūnėlės, tuoj nuo fėjų kerų ėmė vysti ir džiūti. Greitai nebeliko nė vieno petražolės daigelio. Tada ūkininkas užsodino lysvę svogūnais, bet ir vėl jam nepa­sisekė. Neišaugo nė vienas svogūnas. Ką jis tik mėgino sė­ti — morkas, kopūstus, salotas, špinatus — niekas neaugo. Galiausiai netekęs kantrybės, storžievis paliko lysvę likimo valiai, ir neilgai trukus čia tankiai sužėlė žolė ir išsikerojo var­nalėšos. Fėjos neteko tulpių lysvės visiem laikam ir gavo ieš­kotis kitokių gudrybių vaikučiams užmigdyti.
Tačiau fėjos niekados neužmiršta tų, kur buvo joms geri. Kai senelė mirė, nedaug žmonių gedėjo jos, ir nebuvo kas so­dina gėles ant jos kapo, nebuvo kas ravi nuo jo dilgėles ir pie­nes. Ji buvo tokia sena, kad greitai mirė ir visi jos seni drau­gai. Todėl fėjos apsiėmė per kiekvieną mėnesio pilnatį giedo­ti jai kapinėse laidotuvių giesmę ir prižiūrėjo jos kapą. Gulėjo ji tykiai ir ramiai kapinių kamputyje, ir visais metų laikais ant jos kapo augo skaisčios ir kvapios gėlės, o piktžolių nebuvo nė žymės. Taip fėjos darė daugelį metų, ir žmonės stebėjosi, kad tas vienas kapas visados švarus ir gerai prižiūrėtas, nors nie­kas nebuvo matęs, kad kas sodintų gėles ar ravėtų piktžoles. O visų gražiausiai pilnaties šviesoje prie senelės kapo giedo­davo ta fėja, kurią vaikystėje pačią pirmąją mama užliūliavo geltonoje tulpėje.

Comments

comments

Gairės: , , , , , ,

 1. Paulaastof’s avatar

  Пополение баланса Авито (Avito) за 50% | Телеграмм @a1garant

  Здравствуйте, дорогие друзья!

  Всегда рады предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам требуются определенные балансы – пишите, будем решать. Потратить можно на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

  Аккаунты не Брут. Живут долго.

  Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: 50% от баланса на аккаунте.
  Если требуется залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
  Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!

  Гарантия:

  И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как – Постоплата!!! Вперед денег не просим…

  Рады сотрудничеству!

  Заливы на балансы Авито
  ________

  аккаунт world of tanks авито
  а авито деньги за объявление
  авито без денег
  как открыть аккаунт в авито
  как сделать несколько аккаунтов на авито

 2. payday lenders’s avatar

  loans in dallas tx
  payday lenders
  need money now bad credit

 3. Robertcrero’s avatar

  buy dumps 201 – Buy dumps online, buy cc shop.

 4. Jeffreyzef’s avatar

  Привет всем! Хочу порекомендовать ребят, которые делают хороший ремонт, причем любой сложности. Я их работой остался доволен и решил поделиться контактами)))Бригада работает в Москве и области. Дают консультации бесплатно. И еще у них есть одна бесплатная и прикольная фишка – онлайн-видеонаблюдение на объектах строительства. То есть в любое время дня и ночи можно из любой точки мира через интернет проконтролировать, как идет ремонт в вашей квартире! С ними легко можно связаться через Viber, WhatsApp, Telegram или по телефону +7(925)378-38-90 Группа вКонтакте https://vk.com/remontbalaha

 5. Stevetet’s avatar

  thomaston pizza – preparing smoked salmon, pizza bolognese.

 6. PedroEvity’s avatar

  😉 😉 😉

 7. payday loans near me’s avatar

  fast payday loans online
  payday loans near me
  fast loan online

 8. DavidTurne’s avatar

  Ныне у нас в гостях смелый особа, которого не испугали угрозы соперников – депутат Петрович.
  – Петрович, расскажите нам, будто, несмотря для угрозы, Вы всё-таки пошли для выборы и победили?
  – Ну если честно, мне это депутатство было наф*г не надо, только когда мне позвонили и сказали, если я не сниму свою кандидатуру, то они убьют мою тёщу.
  И тогда я понял, что теперь меня ничто не остановит.

 9. Scottcen’s avatar

  소셜그래프사이트≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프사이트
  소셜그래프사이트≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프사이트
  소셜그래프사이트≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프사이트
  소셜그래프사이트≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프사이트
  소셜그래프사이트≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프사이트

 10. AnthonyLer’s avatar

  부스타빗≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 부스타빗

 11. DavidJah’s avatar

  그래프사이트≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 그래프사이트
  그래프사이트≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 그래프사이트
  그래프사이트≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 그래프사이트
  그래프사이트≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 그래프사이트
  그래프사이트≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 그래프사이트
  그래프사이트≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 그래프사이트

 12. Michaelabike’s avatar

  소셜그래프게임≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프게임
  소셜그래프게임≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프게임
  소셜그래프게임≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프게임
  소셜그래프게임≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프게임
  소셜그래프게임≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프게임

 13. ThomasSAL’s avatar

  소셜그래프≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프
  소셜그래프≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프
  소셜그래프≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프
  소셜그래프≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프
  소셜그래프≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프

 14. CarlosRip’s avatar

  그래프토토≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 그래프토토
  그래프토토≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 그래프토토
  그래프토토≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 그래프토토
  그래프토토≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 그래프토토
  그래프토토≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 그래프토토
  그래프토토≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 그래프토토

 15. MShinom’s avatar

  Мобильный, выездной шиномонтаж в Москве круглосуточно!
  Мегафон: +7(495)908-97-71
  Мтс: +7(915)448-25-25
  Хранение шин.
  1. Шиномонтажные работы.
  2. Снятие секреток.
  3. Переобувка шин.
  4. Ремонт проколов и порезов.
  Выездной шиномонтаж 24 часа в Москве и МО.
  Звоните!

 16. Edwinvon’s avatar

  소셜그래프사이트≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프사이트
  소셜그래프사이트≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프사이트
  소셜그래프사이트≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프사이트
  소셜그래프사이트≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프사이트
  소셜그래프사이트≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프사이트

 17. JosephSig’s avatar

  소셜그래프≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프
  소셜그래프≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프
  소셜그래프≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프
  소셜그래프≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프
  소셜그래프≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프

 18. Scottjaita’s avatar

  부스타빗≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 부스타빗

 19. ClydeBeish’s avatar

  소셜그래프≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프
  소셜그래프≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프
  소셜그래프≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프
  소셜그래프≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프
  소셜그래프≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프

 20. ThomasWax’s avatar

  소셜그래프게임≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프게임
  소셜그래프게임≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프게임
  소셜그래프게임≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프게임
  소셜그래프게임≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프게임
  소셜그래프게임≫§≪Ksports77. Com≫§≪카톡:pro9999 소셜그래프게임

 21. MichaelRox’s avatar

  소셜그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프사이트
  소셜그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프사이트
  소셜그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프사이트
  소셜그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프사이트
  소셜그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프사이트
  소셜그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프사이트

 22. Darrelldiads’s avatar

  그래프토토【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 그래프토토
  그래프토토【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 그래프토토
  그래프토토【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 그래프토토
  그래프토토【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 그래프토토
  그래프토토【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 그래프토토
  그래프토토【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 그래프토토

 23. Edwindof’s avatar

  소셜그래프【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프
  소셜그래프【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프
  소셜그래프【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프
  소셜그래프【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프
  소셜그래프【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프
  소셜그래프【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프

 24. Josephgog’s avatar

  부스타빗【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 부스타빗

 25. TerenceEnsug’s avatar

  그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 그래프사이트
  그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 그래프사이트
  그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 그래프사이트
  그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 그래프사이트
  그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 그래프사이트
  그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 그래프사이트

 26. ThomasWax’s avatar

  소셜그래프게임【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프게임
  소셜그래프게임【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프게임
  소셜그래프게임【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프게임
  소셜그래프게임【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프게임
  소셜그래프게임【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프게임

 27. Anthonynib’s avatar

  소셜그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프사이트
  소셜그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프사이트
  소셜그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프사이트
  소셜그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프사이트
  소셜그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프사이트
  소셜그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프사이트

 28. ElvisBrutt’s avatar

  그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 그래프사이트
  그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 그래프사이트
  그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 그래프사이트
  그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 그래프사이트
  그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 그래프사이트
  그래프사이트【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 그래프사이트

 29. DavidTok’s avatar

  소셜그래프게임【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프게임
  소셜그래프게임【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프게임
  소셜그래프게임【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프게임
  소셜그래프게임【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프게임
  소셜그래프게임【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프게임

 30. RaymondTAX’s avatar

  부스타빗【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 부스타빗

 31. Travismub’s avatar

  소셜그래프【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프
  소셜그래프【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프
  소셜그래프【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프
  소셜그래프【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프
  소셜그래프【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프
  소셜그래프【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 소셜그래프

 32. Danielurite’s avatar

  부스타빗【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 부스타빗
  부스타빗【¬▷Ksports77. Com◁¬】카톡:pro9999 부스타빗

 33. Admission Writing Help’s avatar

  I personally like your post; you have shared good insights and experiences. Keep it up. Admission Writing Help

 34. Admission Writing Help’s avatar

  I personally like your post, you have shared good article. It will help me in great deal. Admission Writing Help

 35. RogerVenny’s avatar

  No compromise is produced on the delicacy of the feet as well. View their Twitter page, Facebook, LinkedIn or other accounts, this will give you an idea of the printer’s character. Find a print business that is a print business.boots shop.

· 1 · 2 · 3 · 4

Atsakyti

Your email address will not be published.