ŠIMTAS ZUIKUČIŲ

Prieš daug daug metų buvo karalius. Jis turėjo vienturtę dukterį ir niekam kitam nenorėjo jos duoti į pačias, kaip tik tam, kas tris sunkius darbus atliks,
nors tas būtų ir prasčiausias elgeta. Daug kas bandė karalaitę laimėti, bet nė vienas netesėjo.


Netoli karaliaus dvaro gyveno prastas žmogelis, kuris turėjo tris sūnus. Vyriausias ir gudriausias
sūnus sako:
– Aš eisiu karalaitės laimėti.
Beeidamas sutiko jis seną elgetą, bet nė labas rytas jam nesakė. Tas paklausė:
– Kur taip skubinies, sūnau?
– Kas tau rūpi! – suniurnėjo tas, tolyn eidamas.
– Tavo žygis nepasiseks! – pasakė jam senis.
Taip ir nutiko: vyriausias ir gudriausias sūnus sugrįžo namo, nieko nelaimėjęs.
Dabar sakėsi eisiąs antras gudrusis sūnus ir tikrai karaliaus dukterį gausiąs. Bet ir jam taip sekėsi kaip pirmam.
Trečias sūnus, paikiausias, kalbėjo:
– Jei vyresnieji abu ėjo, ir aš nueisiu, gal man pasiseks.

– Ko tu nori, kad gudrieji nieko nelaimėjo?!
Bet tas, nieko neklausydamas, išėjo pas karalių.
Beeidamas vėl sutiko tą senąjį elgetą; kaip pridera, jam nusilenkė ir, kepurę nusiėmęs, palinkėjo labo ryto. Senukas padėkojęs ėmė klausinėti, kur einąs.
Jauniausias jam visą savo širdį atvėrė, nieko nenutylėjo. Tada elgeta davė švilpynę, sakydamas:
– Šiandien gausi šimtą zuikučių ganyti, tai tik pašvilpk, ir jie klausys.
Pas karalių nuėjus, pirmas jo žodis buvo:
– Kur yra duktė? Norėčiau matyti, ar ji man patiks.
Ją pamatęs, sako:
– Patinka! Dėl jos noriu tuos tris darbus atlikti.
Karalius tą dieną jam davė šimtą zuikučių ganyti.
Kai išnešė juos į lauką ir paleido, į visas šalis tuoj išbėgiojo, po krūmus  išlandžiojo, nei regėt neregėti.
Paikasis sūnus jiems davė valią, tik paskui, visiems išlaksčius, norėjo pažiūrėti, ar jie švilpynės klausys.
Pašvilpė, o zuikučiai kaip žaibas ir čia; suskaitęs nė vieno nepasigedo.
– Tai vėl bėkit, pasiganykit, o kai reikės – sušvilpsiu!
– prisakė visam šimtui.
Bet kažkas užmatęs karaliui tai pranešė. O tas pabūgęs siunčia savo moteriškę, kad vieną zuikutį iš to skaičiaus iškaulytų. Ta, apsirengus kaip sena boba, atslimpina pas jį ir klausia, ar negalėtų jai vieną vienintelį zuikį duoti: labai esąs jai reikalingas.
Jis atsiliepė:
– Nei pirktinai, nei dovanai tau duoti negaliu – ne mano.
O ta neatstoja, vis kaulija:
– Vieną juk galėtum duoti!
Supratęs, kas ji tokia esanti, paikutis galiausiai pasakė duosiąs zuikutį, jei jį smagiai pabučiuosianti.
Karalienė gynės gynės, bet, matydama, kad kitaip nieko neišeina, šmakšt ir pabučiavo. Zuikutį į pintinėlę įlaminus, linksma nuėjo namo, nes manė paikutį
apgavusi. Tas palaukė, kol ji visai arti namų jau buvo, ir, išsiėmęs švilpynę, sušvilpė. Kai tik sušvilpė, zuikutis dunkst į antvožą, drykt iš pintinėlės, dudulkt pas savo poną. Karalienė paliko besidairanti
– zuikio kaip nebūta!
Vakare paikutis su švilpyne sušaukė visą šimtą zuikučių, parginė namo ir atidavė karaliui.
Kitą dieną, eidamas į karaliaus dvarą, jis vėl sutiko senąjį elgetą. Tas jam davė tokią dūdą ir pasakė:
– Šiandien gausi arklius ganyti. Kai tik šita dūda
uždūduosi, visi arkliai subėgs.

Kaip tas sakė, taip ir buvo. Karalius tą dieną jam paskyrė šimtą arklių ganyti ir liepė vakare visus suvaryti į tvartą. Paleisti į lauką, arkliai bematant į visas šalis išlakstė – kas ten juos kur besuvaikys!
Bet paikutis po valandos pabandė uždūduoti, ir tuoj, visi subėgę, jį apstojo.
Karalius vėl siuntė savo moteriškę arklio iškaulyti, bet ta nėjo: sakėsi arklio bijanti, pats geriau eitų. Tada karalius persirengė, kad jo nepažintų, demžė pas jaunąjį vyrą į lauką ir klausinėjo, ar neturįs arklio parduoti.
– Parduoti neturiu, – atsakė šis.
Ar negalįs paskolinti?
– Irgi ne.
Tai gal dovanotų?
– Jei labai reikia, galėčiau vieną dovanoti, bet tik tada, kai savo asilui uodegą pakylėjęs palaikysi.
Karalius gudravo šiaip, gudravo taip – niekas negelbėjo, turėjo asilėliui uodegą pakylėti, šiaip nebūtų arklio gavęs. O kai gavo, linksmas ant jo užsisėdo ir parjojęs tvarte uždarė, galvodamas:
„Šiandien jį tikrai apgavau, vieno arklio jis vakare neturės.“
Bet jauniausias sūnus kai uždūdavo, arklys išgirdęs kaip šoko prieš duris, durys tik tvokst atsivėrė, ir karalius, į tą trenksmą prie lango pribėgęs, tik uodegos galelį tepamatė švytuojant. Vakare paikutis parginė visus arklius ir suvarė į tvartą.
Trečią dieną liepė karalius pilną maišą primeluoti, iki sakysiąs „užriškit“. Paikutis, burną į maišą įkišęs, melavo ir svilino vis kaip drūtas, o maišas kaip tuščias, taip tuščias: melai juk ne pelai. Tada jis sumanė kitaip maišą pripildyti ir pradėjo teisybę kalbėti: kai jis zuikius ganęs, tai atėjusi karalienė pirkti, bet jis nedavęs, kol jo nepabučiavusi. Karalius iš to daug gardaus juoko turėjo. Bet dabar tas
toliau pasakojo: kai arklius ganęs, tai pats karalius arklio atėjęs, bet jis nedavęs, kol anas asilo…
– Tik užriškit maišą, jau pilnas! – sušuko karalius,
jam dar nebaigus kalbėti.
Taip paikutis ir laimėjo karalaitę.

Comments

comments

Gairės: , , , , , ,

 1. Ugne- Raudona Ugnis’s avatar

  Gera pasaka

 2. DorisPleat’s avatar

  Absolutely NEW update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
  Good luck!

  XRumer201707

 3. Dorothyfer’s avatar

  Absolutely NEW update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another categories of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  See you later!

  XRumer20170717

 4. Arlenewax’s avatar

  Absolutely NEW update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another size-types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  See you later!

  XRumer20170721

 5. Arlenewax’s avatar

  Absolutely NEW update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another subtypes of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
  Good luck 😉

  XRumer20170721

 6. Flossieflign’s avatar

  Absolutely NEW update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captcha solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another subtypes of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
  Good luck 😉

  XRumer20170725

 7. Pearlunent’s avatar

  Day ago i got some amazing info about Omega 3 foods and now i really wanna buy it. But i’m not absolutely sure which benefits will i have. I’ve found this omega 3 info , and currently i want to purchase it with good price. Any idea?

 8. Pearlunent’s avatar

  Yesterday i read some cool info about Omega 3 stuff and now i really wanna buy it. But i’m not 100% sure which benefits will i have. I’ve got this omega 3 info , and now i wanna get it with lowest price. Any idea?

 9. Pearlunent’s avatar

  Yesterday i read some interesting info about Omega 3 foods and now i really wanna get it. But i’m not really sure which benefits will i have. I’ve found this omega 3 info , and now i wanna get it with good price. Any idea?

 10. Pearlunent’s avatar

  Day ago i read some shocking info about Omega 3 foods and now i really wanna buy it. But i’m not 100% sure which pluses will i have. I’ve got this omega 3 info , and currently i wanna get it with good price. Any idea?

 11. Pearlunent’s avatar

  Yesterday i read some amazing info about Omega 3 stuff and now i really wanna buy it. But i’m not absolutely sure which pluses will i have. I’ve got this omega 3 info , and currently i want to get it with lowest price. Any idea?

 12. Pearlunent’s avatar

  Day ago i read some shocking info about Omega 3 foods and now i very wanna buy it. But i’m not really sure which pluses will i have. I’ve got this omega 3 info , and currently i want to get it with best price. Any idea?

 13. Pearlunent’s avatar

  Day ago i read some amazing info about Omega 3 stuff and now i very wanna get it. But i’m not absolutely sure which benefits will i have. I’ve found this omega 3 info , and now i want to buy it with best price. Any idea?

 14. Pearlunent’s avatar

  Day ago i read some interesting info about Omega 3 stuff and now i really wanna buy it. But i’m not really sure which benefits will i have. I’ve found this omega 3 info , and now i wanna purchase it with best price. Any idea?

 15. Avito777bap’s avatar

  Пополение баланса Авито (Avito) за 50% | Телеграмм @a1garant

  Приветствую вас, дорогие друзья!

  Всегда рады предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, совершенно новые). Если Вам надо определенные балансы – пишите, будем решать. Потратить можно на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

  Аккаунты не Брут. Живут долго.

  Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: 50% от баланса на аккаунте.
  Если необходим залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
  Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!
  Гарантия:

  И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как – Постоплата!!! Вперед денег не просим… А также, гасим Штрафы ГИБДД за 65% …

  Оплата:
  ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
  Рады сотрудничеству!

  канал Телеграмм @t.me/avito50
  ________

  +когда +будут скидки +на авито ближайшие
  авито чайковский бесплатные объявления
  пакеты +на авито купить
  авито ивантеевка вещи +на девочку пакетом
  авито томск бесплатно

 16. Fanniezet’s avatar

  Yesterday i got some amazing info about Omega 3 stuff and now i really wanna get it. But i need a best, only premium omega 3 fish oil. I’ve found this premium omega 3 fish oil url. What do you think about Carlson brand?

 17. BethanyEks’s avatar

  Oh Heavens. I don’t know what to do as I have loads of work to do next week summer. Plus the university exams are close, it will be a stretch. I am already losing sleep maybe I should here to calm down a little bit. Hopefully it will all go well. Wish me luck.

 18. PatrickBesty’s avatar

  I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “Philosophers have hitherto only interpreted the world in various ways; the point, however, is to change it”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

  https://lawessaystrade2.wordpress.com/2018/02/08/best-essay-writing-service-you-may-identify/

 19. Baltlokis’s avatar

  Kaip viskas issispresta. Geras straipsnis.

 20. JamesBrumn’s avatar

  I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “To be is to be perceived” (“Esse est percipi”), do you know where I can find thematic compiltaions of those?

 21. JosephMup’s avatar

  Awesome site, how do u find all this information?I’ve read a couple of posts on your site and I really like your style. Thanks a million, keep up the great work.
  https://www.taylorcollison.com.au/112-revision-v1/

 22. OscarTow’s avatar

  I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “A little philosophy inclineth man’s mind to atheism; but depth in philosophy bringeth men’s minds about to religion”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

Atsakyti

Your email address will not be published.