šiaudas

You are currently browsing articles tagged šiaudas.

Kartą pupa, šiaudas ir žarija sutarė per pasau­lį keliauti. Keliaudami priėjo upelį. Kaip da­bar pereiti? Šiaudas tuojau sumetė: atsigulė skersai upelio ir liepia žarijai kaip per lieptą eiti. Žarija Skaityti toliau.. »

Gairės: , , , ,