Trys Laimos išpildyti norai

Trys Laimos išpildyti norai
|3
o pasaulį vaikščiodama, Laima vėlų žiemos
vakarą užsuko į vienus namus sušilti. Išeida-
ma ji pasišaukė šeimininkę ir sako:
— Kad leidai man sušilti, išpildysiu tris
tavo norus!
— A! Tai kad ant krosnies dešra keptų!—
skubiai pasakė šeimininkė.
Ir akies mirksniu dešra tik kepa, tik čirškia.
O šeimininkas prišoko prie jos:
— Ak tu, neišmanėle! Geriau ta dešra tau panosėj karotų. Ar ne-
galėjai pinigų, turto paprašyti?
Kai tik šeimininkas taip pasakė, tuojau jo žodžiai išsipildė — deš-
ros ringė ir kabo pačiai panosėje, ir nutraukti negalima. Išsigando
vyras ir prašo Laimos, kad atimtų tą dešrą iš panosės.
Laima atėmė ir išeidama sako:
— Ne jūs pirmutiniai lengvabūdiškai mano dovanas švaistot. Tris
jūsų norus išpildžiau — sudieu!
Trys Laimos išpildyti norai
Po pasaulį vaikščiodama, Laima vėlų žiemos vakarą užsuko į vienus namus sušilti. Išeidama ji pasišaukė šeimininkę ir sako:
— Kad leidai man sušilti, išpildysiu tris tavo norus!
— A! Tai kad ant krosnies dešra keptų!— skubiai pasakė šeimininkė.
Ir akies mirksniu dešra tik kepa, tik čirškia.
O šeimininkas prišoko prie jos:
— Ak tu, neišmanėle! Geriau ta dešra tau panosėj karotų. Ar negalėjai pinigų, turto paprašyti?
Kai tik šeimininkas taip pasakė, tuojau jo žodžiai išsipildė — dešros ringė ir kabo pačiai panosėje, ir nutraukti negalima. Išsigando vyras ir prašo Laimos, kad atimtų tą dešrą iš panosės.
Laima atėmė ir išeidama sako:
— Ne jūs pirmutiniai lengvabūdiškai mano dovanas švaistot. Tris jūsų norus išpildžiau — sudieu!

Comments

comments

Gairės: , , ,