STALELIS, AVINĖLIS IR LAZDA

Kitą kartą gyveno senukas ir senutė, jie turėjo tris vaikelius. Senukai buvo labai neturtingi, dažnai pristigdavo net duonos pavalgyti. Vienas vaikelis
prašė tėvo, kad leistų jį pas žmones tarnauti, duonelės
pasiieškoti. Tėvas sako:
– Eik.
Vaikas ėjo, ėjo, priėjo girią ir sutiko tokį senelį.
Senelis klausia:
– Kur eini, vaikeli?
– Einu pas žmones tarnauti, duonos sau ieškoti.
– Tai gerai, – sako senelis, – eik pas mane avelių ganyti.
Vaikas apsidžiaugė ir nuėjo pas tą senelį.
Rytą senelis liepė vaikui ginti aveles į ganyklą.
Davė jam krepšelį ir stiklinaitę ir pasakė:
– Avelių nevarinėk, tegu eina, kur jos nori, o tu sek paskui. Kai avelės grįš namo, parnešk man parodyti, ką jos ėda ir ką geria.
Senelis išleido aveles ganytis. Jos ėjo sau pulku,o vaikas sekė paskui. Priėjo didelę upę. Avelės perplaukė į kitą pusę ir nuėjo sau tolyn, net neužmatyti,o vaikas pasiliko. Atsisėdo ant kranto ir laukia,
kol avelės sugrįš. Taip jis nematė, nei ką jos ėda,nei ką geria.
Kai avelės grįžo ir perplaukė atgal per upę, vaikas prisirinko į krepšelį žolių, pasisėmė į stiklinaitę vandens iš upės ir nusekė paskui aveles namo. Prie namų išėjo pasitikti senelis. Vaikas jam padavė krepšelį
su žolėmis ir stiklinaitę su vandeniu. Senelis pažiūrėjęs sako:
– Vaikeli, nežinai, ką mano avelės ėda nei ką geria, dėl to man netinki. Už darbą aš tau duosiu stalelį, ir gali sau eiti namo. Kai norėsi valgyti ar gerti, ištark: „Staleli, apsidenk!“ – ir visko bus.
Vaikas padėkojo seneliui, pasiėmė stalelį ir linksmas išėjo namo. Jam beeinant, sutemo. Tada jis užėjo pagiry pas vieną žmogų ir pasiprašė nakvynės.
Kai buvo laikas vakarieniauti, vaikas pasistatė stalelį ir tarė:
– Staleli, apsidenk!
Tuoj ant stalelio atsirado visokių valgymų ir gėrimų. Vaikas pats pavalgė ir pavaišino visą šeimyną.
Tie labai stebėjosi, o šeimininkas sumanė vaiką apgauti. Kai tas užmigo, jis stalelį pasiėmė, o į jo vietą pastatė kitą, visai panašų.
Rytą atsikėlęs, vaikas išėjo namo ir nešėsi stalelį, džiaugdamasis, kad pralinksmins tėvus tokia nepaprasta dovana. Parėjęs norėjo tuoj pasigirti:
gana prašė stalelį apsidengti, bet tas stovėjo tuščias,kaip buvęs.
Po kiek laiko antras vaikas išėjo pelnytis duonos.
Ir jis eidamas sutiko tą patį senelį, pas kurį pasiliko avelių ganyti. Rytą, genant aveles į lauką, senelis jam įdavė krepšelį ir stiklinaitę, sakydamas:
– Avelės kur eina, tegu eina, jų nevarinėk. Tik grįždamas parnešk parodyti, ką mano avelės ėda ir ką geria.
Avelės ėjo į lauką, vaikas paskui sekė. Kada priėjo upę, avelės perplaukė, o vaikas liko šitoj pusėj.
Vakare, grįžtant namo, jis prisirinko į krepšį žolelių ir pasisėmė iš upės vandens. Parginęs aveles, sutiko tarpvartėj senelį ir padavė jam krepšelį su žolėmis ir stiklinaitę su vandeniu. Senelis pažiūrėjęs sako:
– Nežinai, vaike, ką mano avelės ėda nei ką geria, užtat man netinki. Už darbą aš tau duosiu šitą avinėlį, ir gali eiti namo. Jei tau ko pritrūks, tik sakyk:
„Avinėli, pasipurtyk!“
Vaikas avinėlį išsivedė. Kada jau buvo vakaras, pataikė užeiti pas tuos pačius žmones, kur pirmutinis jo brolis nakvojo. Buvo laikas valgyti vakarienę, bet jis nieko neturėjo, tai paprašė avinėlio:
– Avinėli, pasipurtyk!
Kai tik avinėlis pasipurtė, pribiro didelė krūva pinigų. Vaikas paprašė vakarienės, pavalgė ir užmokėjo.
Visa šeimyna tuo avinėliu labai stebėjosi, o naktį, kai vaikas užmigo, atėjęs šeimininkas avinėlį apmainė.
Rytą vaikas atsikėlęs išėjo namo ir vedėsi avinėlį, džiaugdamasis, kad tėvus pralinksmins. Parėjęs tuoj pasigyrė, kad gerai uždirbo, ir liepė avinėliui pasipurtyti. Bet avinėlis stovėjo kaip stovėjęs, nė nekrustelėjo.
Praėjus vėl kiek laiko, išėjo trečias vaikelis pelnytis duonos. Jis taipgi sutiko senelį ir pasiliko avelių ganyti. Rytą, genant aveles, įdavė jam senelis krepšelį ir stiklinaitę:
– Avelės kur eina, tegu eina, jų nevarinėk. Grįždamas tik parnešk man parodyti, ką mano avelės ėda ir ką geria.
Ir vaikas išėjo paskui aveles. Kada priėjo upę, avelės šoko plaukti, o vaikas jau lieka. Tada vienas avinėlis priėjęs sako:
– Sėsk ant manęs, aš tave pernešiu.
Vaikas užsisėdo ir perplaukė į kitą pusę. Avelės suėjo į tokį puikų sodą, kad negalima nė apsakyti.
Per tą sodą tekėjo upė. Vaikas prisirinko į krepšį visokiausių žolelių, kokių niekad nebuvo matęs, o iš upės prisisėmė tyriausio vandens. Vakare, kai avelės grįžo namo, vaikas sekė paskui. Tas pats avinėlis jį vėl pernešė per upę. Parėjęs namo, jis padavė seneliui krepšelį su žolėmis ir stiklinaitę su vandeniu.
Senelis pažiūrėjęs sako:
– Gerai, vaikeli, žinai, ką mano avelės ėda ir ką geria. Dėl to duodu tau šitą lazdą, ir eik namo. Jei kas tau norėtų ką bloga padaryti, ištarki: „Lazda,duok!“ Grįždamas namo, užeisi pas tuos žmones, kur tavo anuodu broliai nakvojo. Nakvins ir tave meiliai,norėdami apgauti, bet tu liepk lazdai suieškoti, ką tavo broliai paliko.
Kada vaikas išėjo, viskas taip nutiko, kaip jam sakė senelis. Beeinantį keliu užpuolė žmogžudžiai.
Tada jis sako:
– Lazda, duok!
Išmušė lazda visus žmogžudžius, o jis išliko gyvas.
Atėjo pas tuos žmones, kur jo broliai nakvojo. Kada jis užmigo, norėjo šeimininkas ir jo lazdą pavogti, bet tuo metu jis pabudo ir liepė:
– Lazda, duok!
Pradėjo lazda mušti šeimininką. Paskui vaikas liepė suieškoti, ką jo broliai paliko. Lazda tol mušė, kol šeimininkas atidavė stalelį ir avinėlį. Viską pasiėmęs, vaikas parėjo namo.
Toliau su senelio dovanomis visi laimingai gyveno.

Comments

comments

Gairės: , , , , , ,

 1. Laura Geceviciene’s avatar

  mano mazylei sita labai patiko:)

 2. Agatu Nia’s avatar

  man sita pasaka nepatiko

 3. pole’s avatar

  i kloje senelis miega

 4. Jelena Kuzmina’s avatar

  man sita pasaka labai patiko

 5. Anonymous’s avatar

  graži:-)

 6. Gabriele Gabrielaityte’s avatar

  labai grazi pasaka, ir ji nė nezinau ji yra buostabi,man si pasaka atiko nuo1 klasės 😉

 7. Sabrina’s avatar

  Puiki pasakele! 🙂

 8. DorisPleat’s avatar

  Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another categories of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
  Good luck 😉

  XRumer201707

 9. DorisPleat’s avatar

  Revolutional update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captcha regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another categories of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
  Good luck!

  XRumer201707

 10. Dorothyfer’s avatar

  Absolutely NEW update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another subtypes of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
  Good luck 😉

  XRumer20170718

 11. Arlenewax’s avatar

  Absolutely NEW update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  Good luck!

  XRumer20170721

 12. Stevencef’s avatar

  Write My Paper – EssayErudite.com

  Looking for an expert to write my paper for you? You are at the right place.
  Providing superior writing service appears to be our main specialization and passion.
  Our website is the best destination for every English-speaking student who calls for assistance when handling his or her daily academic tasks.

 13. Flossieflign’s avatar

  Absolutely NEW update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captchas solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another categories of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  See you later!

  XRumer20170725

 14. Pearlunent’s avatar

  Day ago i read some shocking info about Omega 3 stuff and now i really wanna buy it. But i’m not absolutely sure which pluses will i have. I’ve found this omega 3 info , and currently i wanna purchase it with good price. Any idea?

 15. Pearlunent’s avatar

  Yesterday i read some amazing info about Omega 3 stuff and now i very wanna get it. But i’m not really sure which benefits will i have. I’ve found this omega 3 info , and currently i want to buy it with good price. Any idea?

 16. Pearlunent’s avatar

  Yesterday i got some shocking info about Omega 3 foods and now i very wanna buy it. But i’m not absolutely sure which benefits will i have. I’ve got this omega 3 info , and now i want to buy it with lowest price. Any idea?

 17. Pearlunent’s avatar

  Day ago i got some interesting info about Omega 3 stuff and now i really wanna get it. But i’m not absolutely sure which pluses will i have. I’ve found this omega 3 info , and now i want to get it with best price. Any idea?

 18. Pearlunent’s avatar

  Day ago i read some amazing info about Omega 3 stuff and now i really wanna buy it. But i’m not absolutely sure which benefits will i have. I’ve got this omega 3 info , and currently i want to get it with best price. Any idea?

 19. Pearlunent’s avatar

  Yesterday i got some amazing info about Omega 3 foods and now i really wanna buy it. But i’m not 100% sure which pluses will i have. I’ve got this omega 3 info , and now i wanna get it with lowest price. Any idea?

 20. Pearlunent’s avatar

  Yesterday i read some shocking info about Omega 3 foods and now i very wanna get it. But i’m not 100% sure which pluses will i have. I’ve got this omega 3 info , and now i wanna get it with good price. Any idea?

 21. Fanniezet’s avatar

  Few days ago i got some interesting knowledge about Omega 3 foods and now i very want to get it. But i want a quality, only premium omega 3 fish oil. I’ve got this premium omega 3 fish oil link. What do you know about Carlson name?

 22. Avito321Ml’s avatar

  Пополение баланса Авито (Avito) за 50% | Телеграмм @a1garant

  Мое почтение, дорогие друзья!

  Всегда рады предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам требуются определенные балансы – пишите, будем решать. Потратить можно на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

  Аккаунты не Брут. Живут долго.

  Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: 50% от баланса на аккаунте.
  Если необходим залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
  Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!

  Гарантия:

  И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как – Постоплата!!! Вперед денег не просим…

  Рады сотрудничеству!

  Заливы на балансы Авито
  ________

  авито кошелёк
  как оплатить на авито из кошелька
  отправить деньги через авито
  деньги в долг оренбург авито
  18 идей что можно продать на avito чтобы быстро заработать денег

 23. BaksSooky’s avatar

  Отправились в отпуск, и захворал ребенок, а средств недостаточно. Без усилий оформили займ онлайн, на карту пришли деньги моментально.Вернули через недельку уже дома. Никаких справок или поручителей. Необходим только телефон и кредитка с которой можно забрать всю сумму буквально через несколько минут после одобрения заявки.
  Выручали такие быстрые деньги и родственников, когда сыну необходимо было срочно оплатить сессию. Никому не надо объяснять, унижаться и вымаливать. Сам подбираешь сумму и время отдачи. Советую абсолютно всем, кто оказался в непростой ситуации.

 24. Andrewpriep’s avatar

  I’m sorry for off-topic, I am thinking about making an enlightening web-site for college kids. May possibly commence with submitting interesting information like”Every time you lick a stamp, you’re consuming 1/10 of a calorie.”Please let me know if you know where I can find some related info such as right here

  https://storify.com/routepuma3/write-my-college-essay-we-hear-it-every-day-and-we

 25. Cedrichit’s avatar

  I’m sorry for off-topic, I’m thinking about making an instructive website for college students. May possibly start with posting interesting information like”The male seahorse carries the eggs until they hatch instead of the female.”Please let me know if you know where I can find some related info like here

  https://envartisdigital.com/2016/11/23/a-guide-on-admission-essay-76/

 26. JamesBrumn’s avatar

  I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “That man is wisest who, like Socrates, realizes that his wisdom is worthless”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

 27. JamesBrumn’s avatar

  I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “Metaphysics is a dark ocean without shores or lighthouse, strewn with many a philosophic wreck”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

 28. Michaelapota’s avatar

  Sorry for off-topic, I am thinking about building an informative site for pupils. Will probably commence with publishing interesting facts like”Stephen Hawking was born exactly 300 years after Galileo died.”Please let me know if you know where I can find some related information such as here

 29. ScottVat’s avatar

  Our lawyer resume economical essay composing assistance assistance can make a high-quality wruting letter and custpm by using a structure meant to productively mix your.

 30. MichaelBUT’s avatar

  I apologize for off-topic, I am thinking about making an interesting web site for pupils. Will possibly start with posting interesting information such as”Your brain consumes 25 watts of power while you’re awake. This amount of energy is enough to illuminate a lightbulb.”Please let me know if you know where I can find some related facts such as right here

  https://www.taylorcollison.com.au/best-suited-final-decision-for-all-of-your-writing-3/

 31. OscarTow’s avatar

  I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “I think therefore I am” (“Cogito, ergo sum”), do you know where I can find thematic compiltaions of those?

  https://naboinaestved.dk/2016/04/30/basic-steps-on-admission-essay-28/

 32. Trackback from Top 10 Best on 2020/01/16 at 09:57

 33. Trackback from human design on 2020/01/25 at 17:10

 34. Trackback from vk 2020 on 2020/02/07 at 11:05

 35. Trackback from viagra on 2020/02/17 at 10:04

 36. Trackback from cialis 20mg on 2020/02/24 at 15:26

 37. Trackback from watch online on 2020/02/27 at 21:17

Atsakyti

Your email address will not be published.