smurto

You are currently browsing articles tagged smurto.

Vienoje šalyje buvo karalius ir turėjo tris sū­nus. Šie trys sūnūs sužinojo, kad už devynių kalnų, už devynių upių kitas karalius turįs paukštę, kuri visa, ką liepiama, padaranti. Paukštė gyvenanti sode, auksiniame narve; o tasai narvas kabąs trikamienėje liepoje. Vakarais paukštė parskrendanti į auksinį narvą pernakvoti. O svarbiau­sia va kas: paukštei ant dešinės kojos Skaityti toliau.. »

Gairės: , , , ,