Kalvio padėjėjas

You are currently browsing articles tagged Kalvio padėjėjas.

Kitados buvo senas, sveikatos nebetekęs kalvis, jis gyveno labai skurdžiai. Kurgi ne! Nukalti jau nieko nestengia, vaikų neturi, kas pagelbetų, – kur tad duonos kąsnį gaus? Sėdi abu su senute ir skundžiasi:
Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,