draugai

You are currently browsing articles tagged draugai.

Vienam kiškiui nusibodo miško tankynėje gy­venti, jis pasidarė raudonus ratelius, įsikinkė pats ir važiuoja į pasaulį draugų ieškoti. Pir­mą jis sutiko adiklį.
— Kur eini? — kiškelis klausia. — Geriau sėskis į mano ratus, drauge važiuosime! adiklis,  įlipa  ratuosna,  ir juodu važiuoja
Skaityti toliau.. »

Gairės: , , , , ,