Burtų dudelės

You are currently browsing articles tagged Burtų dudelės.

Tokiam jaunikaičiui vieną savaitę pasimirė tė­vas, o antrą — motina. Našlaitis kas mielą dienelę ėjo ant kapinių ir verkė graudžiom ašarom. Kartą motina išėjo iš kapo ir padavė jaunikaičiui tris dūdeles, sakydama:
Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,