ažuolas

You are currently browsing articles tagged ažuolas.

Prie ąžuolo kėlimo augo senas grybas. Ten pat prasikalė ąžuolo atžalėlė. Išdidus grybas jį ėmė rūsčiai plūsti:
— Toks menkas vaikigalis ir neturi gėdos  man, seniui, kone ant galvos lipti! Negalėjai kur kitur riogsoti!
— Auk, auk, — romiai atsakė ąžuoliukas. — Jeigu tau vietos pri­trūks, aš pasitrauksiu.
Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,