Aukso sparnai

You are currently browsing articles tagged Aukso sparnai.

Vienas karalius kasdien kasnakt siuntinėjo sa­vo tarną klausytis, ką žmonės apie jį šneka. Kartą tam tarnui pasisekė nugirsti dviejų žiniuonių kalbą. Vienas sako:
— Jeigu man karalius leistų sudeginti penkis šimtus sieksnių malkų, aš tokią žuvį išliečiau — gryno si­dabro!
Skaityti toliau.. »

Gairės: , ,